Aankondiging algemene ledenvergadering.

Op 20 januari 2023 vindt de Algemene ledenvergadering plaats. Deze wordt in het clubhuis gehouden en start om 19:30u. Via de onderstaande link vind je de agenda en de verwijzing hoe je de notulen van de vorige vergadering kan lezen. We hopen jullie dan te zien! AgendaALV2023