Per 1 januari 2019 is de contributie van padel en tennis gelijkgetrokken.
Sindsdien wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen padelleden en tennisleden.