Aanmelden

Ledenstop

Vanwege de grote animo hebben wij een ledenstop voor Senioren (17+ bij volledige lidmaatschap Tennis en Padel). Gezien de grote van de huidige wachtlijst, is besloten de wachtlijst ook te sluiten. Helaas kunnen we op korte termijn weinig perspectief bieden op een lidmaatschap.

Mogelijkheden voor senioren
De wachtlijst voor Tennis only en die voor daluren lidmaatschap is nog wel open. Dit moet men aangeven bij de opmerkingen op het onderstaande inschrijfformulier zo dat ze ook op een van deze wachtlijsten geplaatst wordt.
 
Geen wachtlijst voor jeugd 
Voor jeugd t/m 17 jaar geldt geen wachtlijst.

Indien je je aanmeldt via internet, dien je direct ook een recente pasfoto aan de ledenadministratie te zenden. Zodra de ledenadministratie zowel het aanmeldingsformulier alsmede jouw recente pasfoto heeft ontvangen, zal je door de ledenadministratie worden aangemeld bij de KNLTB. Via de KNLTB app krijg je een digitale lidmaatschapspas waarmee je toegang krijgt tot het reserveren van tennis- en padelbanen. Ook alles rondom je rating (niveau), competitie en toernooien staat in de app. Een lidmaatschap bij Topspinners betekent automatisch de mogelijkheid om mee te doen met de tennis- en padelcompetitie.

Overige informatie
De peildatum met betrekking tot leeftijden is altijd 1 januari van het nieuwe seizoen. De hoogte van de jaarlijkse contributie wordt ook ieder jaar opnieuw vastgesteld. Alle genoemde bedragen zijn exclusief lesgeld. Aanmeldingen na 1 september / na de zomer betalen een gereduceerd tarief.

Het seizoen loopt van 1 januari t/m 31 december (12 maanden). De padelbanen zijn het gehele jaar toegankelijk, voor de tennisbanen geldt dat deze toegankelijk zijn tot de eerste vorst is ingevallen. Daarna mag en kan er niet meer worden gespeeld op gravel vanwege de opdooi en de zachtheid van de banen.

Opzeggen Lidmaatschap:

Wanneer je het lidmaatschap wenst te beëindigen, dien je dit te doen vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar. De opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden bij de ledenadministratie. Meer informatie hierover is te lezen bij  Afmelden.

Contributie 2024

 • Junior basisschool (t/m 12 jaar)
  €0/30/60 per jaar
 • Junior (13 t/m 21 jaar)
  €75 per jaar
 • Student (Op vertoon studentenpas en jonger dan 30 jaar)
  €75 per jaar
 • Senior (22 t/m 66 jaar)
  €180 per jaar
 • Senior + (vanaf 67 jaar)
  € 165
 • 1 ouder gezin
  € 260 per jaar
 • Gezin
  € 390 per jaar
 • Dalurenabonnement
  €100 per jaar
 • Tennis-only
  €180 per jaar