Sinds 1 juni 2021 kennen we een ledenstop. Uw aanmelding komt op een wachtlijst te staan. Voor meer info kunt u naar de Home-pagina gaan en zoeken onder Nieuws.

Indien je je aanmeldt via internet, dien je direct ook een recente pasfoto aan de ledenadministratie te zenden. Zodra de ledenadministratie zowel het aanmeldingsformulier alsmede jouw recente pasfoto heeft ontvangen, zal je door de ledenadministratie worden aangemeld bij de KNLTB. Via de KNLTB app krijg je een digitale lidmaatschapspas waarmee je toegang krijgt tot het reserveren van tennis- en padelbanen. Ook alles rondom je rating (niveau), competitie en toernooien staat in de app. Een lidmaatschap bij Topspinners betekent automatisch de mogelijkheid om mee te doen met de tennis- en padelcompetitie.

De peildatum met betrekking tot leeftijden is altijd 1 januari van het nieuwe seizoen. De hoogte van de jaarlijkse contributie wordt ook ieder jaar opnieuw vastgesteld. Alle genoemde bedragen zijn exclusief lesgeld. Aanmeldingen na 1 september / na de zomer betalen een gereduceerd tarief.

Het seizoen loopt van 1 januari t/m 31 december (12 maanden). De padelbanen zijn het gehele jaar toegankelijk, voor de tennisbanen geldt dat deze toegankelijk zijn tot de eerste vorst is ingevallen. Daarna mag en kan er niet meer worden gespeeld op gravel vanwege de opdooi en de zachtheid van de banen.

Opzeggen Lidmaatschap:

Wanneer je het lidmaatschap wenst te beëindigen, dien je dit te doen vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar. De opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden bij de ledenadministratie. Meer informatie hierover is te lezen bij  Afmelden.


  ManVrouw

  • Junior basisschool (t/m 12 jaar)
   €0/30/60 per jaar
  • Junior (13 t/m 21 jaar)
   €75 per jaar
  • Student (Op vertoon studentenpas en jonger dan 30 jaar)
   €75 per jaar
  • Senior (22 t/m 66 jaar)
   €170 per jaar
  • Senior + (vanaf 67 jaar)
   € 145
  • 1 ouder gezin
   € 250 per jaar
  • Gezin
   € 380 per jaar
  • Dalurenabonnement
   €85 per jaar
  • Tennis-only
   €170 per jaar