Sinds 1 juni 2021 kennen we een ledenstop. Uw aanmelding komt op een wachtlijst te staan. Voor meer info kunt u naar de Home-pagina gaan en zoeken onder Nieuws.

Indien je je aanmeldt via internet, dien je direct ook een recente pasfoto aan de ledenadministratie te zenden. Zodra de ledenadministratie zowel het aanmeldingsformulier alsmede jouw recente pasfoto heeft ontvangen, zal je door de ledenadministratie worden aangemeld bij de KNLTB. Van de KNLTB ontvangt de ledenadministratie een lidmaatschapspas waarmee een ieder de mogelijkheid krijgt om op onze tennis- én padelbanen te spelen. Tevens heeft men deze pas nodig om mee te kunnen doen aan de tenniscompetitie. Een lidmaatschap bij Topspinners betekent automatisch de mogelijkheid om mee te doen met de padelcompetitie. De pas komt ongeveer drie weken na aanmelding bij ons binnen. Degene die aan de competitie mee wil doen, moet er voor zorgen dat hij/zij zich tijdig als lid aanmeldt. Het spreekt voor zich dat je pas gebruik mag maken van onze banen zodra de door jou verschuldigde contributie op het bankrekeningnummer van Topspinners is bijgeschreven.

De peildatum met betrekking tot leeftijden is altijd 1 januari van het nieuwe seizoen. De hoogte van de jaarlijkse contributie wordt ook ieder jaar opnieuw vastgesteld. Alle genoemde bedragen zijn exclusief lesgeld. Aanmeldingen na 1 september / na de zomer betalen een gereduceerd tarief.

Het seizoen loopt van 1 januari t/m 31 december (12 maanden). De padelbanen zijn het gehele jaar toegankelijk, voor de tennisbanen geldt dat deze toegankelijk zijn tot de eerste vorst is ingevallen. Daarna mag en kan er niet meer worden gespeeld op gravel vanwege de opdooi en de zachtheid van de banen.

Opzeggen Lidmaatschap:

Wanneer je het lidmaatschap wenst te beëindigen, dien je dit te doen vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar. De opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden bij de ledenadministratie. Meer informatie hierover is te lezen bij  Afmelden.


  ManVrouw

  • Junior basisschool (t/m 12 jaar)
   €0/30/60 per jaar
  • Junior (13 t/m 21 jaar)
   €75 per jaar
  • Student (Op vertoon studentenpas en jonger dan 30 jaar)
   €75 per jaar
  • Senior (22 t/m 64 jaar)
   €165 per jaar
  • Senior + (vanaf 65 jaar)
   € 130
  • 1 ouder gezin
   € 240 per jaar
  • Gezin
   € 370 per jaar
  • Dalurenabonnement

  €75 per jaar