Op 20 januari 2023 vindt de Algemene ledenvergadering plaats. Deze wordt in het clubhuis gehouden en start om 19:30u.
Via de onderstaande link vind je de agenda en de verwijzing hoe je de notulen van de vorige vergadering kan lezen.
We hopen jullie dan te zien!

AgendaALV2023