Uitslag stemming ALV

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 januari 2021 kon door alle leden worden gestemd op de volgende drie vragen:

  1. Het bestuur vraagt akkoord voor het voorstel tot wijzigen van de statuten van de vereniging, overeenkomstig het concept met het kenmerk JT/JH/2020.51835.01, zoals opgesteld door notaris KienhuisHoving.
  2. In aansluiting hierop, vragen wij iedere bestuurder van de vereniging, alsmede iedere (kandidaat-)notaris en notarieel medewerker van KienhuisHoving, ieder van hen afzonderlijk, te machtigen de acte van statutenwijziging te doen passeren en overige volmacht te verlenen tot het verrichten van alle handelingen welke nodig zijn om de statutenwijziging tot stand te brengen.
  3. Aanstelling Nico Ligthart als de nieuwe Penningmeester per 2021.

Er hebben 96 leden hun positieve stem uitgebracht. Er waren geen negatieve stemmen.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *