Uitslag Bijzondere ledenvergadering 30-11-20

Beste leden

De projectgroep ‘Uitbreiding Topspinners’ (Ivo Klerkx, Gerard Nijhuis, Bart Zwerink en Erik Brager) heeft haar uitbreidingsplannen gepresenteerd.

De reden voor de uitbreiding moet gezocht worden in het groeiend aantal leden. Met name de toename in de bezetting van de padelbanen geeft voor de toekomst een probleem. De aanbevelingen van de projectgroep is daarom als volgt:

1) Aanleg 2 nieuwe padelbanen
2) Verplaatsen tennisbaan, behoud van 6 tennisbanen.
3) Behoud plein en extra ruimte achterzijde tennisbanen
4) Realisatie: 1 april 2021.

De plannen van de projectgroep zijn positief ontvangen door de leden.

Vanwege het feit dat het coronavirus de nodige richtlijnen vraagt, was het bestuur genoodzaakt een online Bijzondere Leden Vergadering te beleggen welke is gehouden op 30 november 2020.

Om ieder lid zo goed mogelijk te informeren heeft de projectgroep ervoor gekozen de leden op de volgende wijze te informeren.

  • Op 13 november is ieder lid uitgenodigd om deel te nemen aan de online BLV middels een individuele mail.
  • Er is gekozen om een filmpje op Youtube te plaatsen, met daarin een uitleg hoe de projectgroep is gekomen tot de aanbevelingen. Deze is met name bedoeld voor die leden die wellicht technische problemen krijgen bij het inbellen of niet aanwezig kunnen zijn bij de online BLV op 30 november zelf.
  • Een link naar het filmpje is tijdelijk (2 dagen, zondag 29, en maandag 30 November) op de website gezet van Topspinners.

Dit filmpje is 161 keer bekeken door de leden. Een groot gedeelte van deze groep heeft gestemd met de online stemtool.
Een ander deel heeft hun stem uitgebracht door een mail te sturen naar padel@topspinners.nl

  • Tijdens de online BLV op maandagavond 30 november hebben 48 leden ingelogd op de link via microsoft teams.

In totaal hebben 64 leden (gedeeltelijk of in zijn geheel, en familes met één scherm) deelgenomen aan deze online vergadering.

Het bestuur en projectgroep is van mening dat we op deze wijze onze leden zo goed mogelijk hebben betrokken bij de besluitvorming. In coronatijd, waarbij samenkomsten niet mogelijk zijn, was dit ons inziens de beste optie. We hebben ons daarbij gehouden aan de mogelijkheden die de KNLTB ons hierin heeft geboden

Uitslag:
Er zijn in totaal 205 stemmen uitgebracht. 191 leden hiervan hebben een correcte stem uitgebracht.
Alle correcte 191 stemmers hebben ingestemd met de aanbevelingen van de projectgroep. Er is geen negatieve stem ontvangen.

Met deze geweldige uitslag en met de ondersteuning van de leden, gaan het bestuur en de projectgroep verder met het uitwerken van de plannen, zodat het voorstel zoals hierboven beschreven, voor 1 april 2021 kan worden gerealiseerd. Tijdens de ALV van 15 januari 2021 zullen eventuele positieve en negatieve financiële consequenties worden gepresenteerd als onderdeel van het budget voor 2021.

Met sportieve groet,

Projectgroep Uitbreiding Topspinners

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *