De Enschedese textielfabrikant Gerrit Jan van Heek besloot tegen het eind van zijn leven een park te schenken aan de bevolking van de gemeente Enschede.

Bij de aanleg van het park heeft men er voor gekozen om sport en ontspanning een belangrijke plaats te geven. De in die tijd aangelegde voorzieningen zijn voor een deel van karakter veranderd. Het ovale veld is destijds bedoeld geweest als cricketveld. Tegenwoordig heeft het een algemene speelfunctie. Het tenniscomplex werd en wordt heel af en toe nog, in de winter onder water gezet en als schaatsbaan gebruikt. De voetbalvelden, vroeger eerst bespeeld door Sportclub Enschede en na 1956 door Enschedese Boys zijn momenteel als specifieke korfbalaccommodatie in gebruik. Eind tachtiger jaren is met succes een Jeu de Boulesvereniging in het park gehuisvest, die in 2014 binnen het park is verhuisd naar de omgeving Naald.

Tennisvereniging Topspinners werd op 29 januari 1948 opgericht onder de naam G.J. van Heekpark. Op 17 december 1964 is de naam gewijzigd in Tennisvereniging Topspinners. De vereniging is aangesloten bij de KNLTB te Hilversum. (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond). In 1995 kreeg het Van Heekpark de status van Rijksmonument. Het beheer van het G.J. van Heekpark is overeenkomstig de schenkingsvoorwaarden door de gemeenteraad toevertrouwd aan een parkcommissie.

Op het tennispark spelen ongeveer 300 leden, die tot 2017 acht goed verlichte gravelbanen tot hun beschikking hadden. Er is plaats voor 600 leden. De vereniging hanteert daarom geen wachtlijst. In 2017 werden onder leiding van voorzitter Erik Brager drie padelbanen aangelegd waarvoor de eerste twee tennisbanen in de hoek van het Theehuis werden opgeofferd. Mede door de aanleg hiervan hoopt men op het aantrekken van het aantal leden. Bovendien is de snelgroeiende sport zeer passend bij de doelstelling van het G.J. van Heekpark zijnde een sportpark. Sinds 2017 is Topspinners ook aangesloten bij de Nederlandse Padelbond.

Op ons tennispark is een fraaie en gezellige kantine aanwezig die door de eigen leden wordt geëxploiteerd. De inkomsten hieruit vormen een belangrijke inkomstenbron voor Topspinners. Vanuit de kantine is er voldoende zicht op alle aanwezige tennis- en padelbanen. Ook het onderhoud van de tennisbanen en een gedeelte van het omringende groen is in beheer van vrijwilligers van de vereniging.

Het park ligt midden in een woonwijk en is gelegen aan de Minister de Savornin Lohmanlaan, sinds 2017 met 134 bomen de langste magnolialaan van Nederland genoemd. In de regio staat het G.J. van Heekpark bekend als één van de mooiste tennisparken van Enschede.

Topspinners is altijd op zoek naar vrijwilligers!

www.vanheekpark.nl

Commissie van Beheer over het G.J. van Heekpark

Contactadres:
Prins Hendrikstraat 190
7571 BW Oldenzaal
Telefoon 053-4617147 / 06 2001 6297