Vereniging

De Enschedese textielfabrikant Gerrit Jan van Heek besloot tegen het eind van zijn leven een park te schenken aan de bevolking van de gemeente Enschede.

Bij de aanleg van het park heeft men er voor gekozen om sport en ontspanning een belangrijke plaats te geven. De in die tijd aangelegde voorzieningen zijn voor een deel van karakter veranderd. Het ovale veld is destijds bedoeld geweest als cricketveld. Tegenwoordig heeft het een algemene speelfunctie. Het tenniscomplex werd en wordt heel af en toe nog, in de winter onder water gezet en als schaatsbaan gebruikt. De voetbalvelden, vroeger eerst bespeeld door Sportclub Enschede en na 1956 door Enschedese Boys, zijn momenteel als specifieke korfbalaccommodatie in gebruik. Eind tachtiger jaren is met succes een Jeu de Boulesvereniging in het park gehuisvest, die in 2014 binnen het park is verhuisd naar de omgeving Naald.

Tennisvereniging Topspinners werd op 29 januari 1948 opgericht onder de naam G.J. van Heekpark. Op 17 december 1964 is de naam gewijzigd in Tennisvereniging Topspinners. De vereniging is aangesloten bij de KNLTB te Hilversum. (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond). In 1995 kreeg het Van Heekpark de status van Rijksmonument. Het beheer van het G.J. van Heekpark is overeenkomstig de schenkingsvoorwaarden door de gemeenteraad toevertrouwd aan een parkcommissie.

Het park had de beschikking over acht goed verlichte gravelbanen. Vanaf ca. 2010 werd er echter een landelijke daling van het aantal tennisleden opgemerkt. Ook bij Topspinners liep het aantal leden drastisch terug tot nog maar 265 in 2017, terwijl er plek was voor 800 leden. Padel bleek in die jaren de snelst groeiende sport van Nederland, maar was voor de meesten onder ons nog een totaal onbekende sport. Onder leiding van voorzitter Erik Brager werden in de winter van 2016/2017 ook drie padelbanen aangelegd waarvoor de eerste twee tennisbanen in de hoek van het Theehuis werden opgeofferd. Wat men hoopte, geschiedde: het ledenaantal bij Topspinners trok in een razend tempo aan, nog eens extra versterkt door de coronacrisis in de jaren daarna; er kon immers nog wel lang buiten worden gesport. Door de enorme bezetting van – met name – de padelbanen (vooral in de avonduren), werd – wederom onder leiding van voorzitter Erik Brager – besloten in het voorjaar van 2021 nog eens twee extra padelbanen aan te leggen. Hiervoor werd tennisbaan 4 opgeofferd, maar werd het park zelf uitgebreid in de richting van de Jeu de Boulesbanen waardoor baan 4 in theorie verhuisde naar de plek van de huidige tennisbaan 6 . Daarmee had Topspinners vanaf het voorjaar van 2021 de beschikking over 6 tennisbanen en 5 padelbanen. De padel- en tennisbanen zijn sinds die jaren enorm goed bezet.

Op het tennispark is een fraaie en gezellige kantine aanwezig die door Bas van Dijk wordt geëxploiteerd. Vanuit de kantine is er voldoende zicht op alle aanwezige tennis- en padelbanen. Het onderhoud van de tennisbanen en een gedeelte van het omringende groen is in beheer van een groep vrijwilligers van de vereniging.

Het park ligt midden in een woonwijk en is gelegen aan de Minister de Savornin Lohmanlaan, sinds 2017 met 134 bomen de langste magnolialaan van Nederland genoemd. In de regio staat het G.J. van Heekpark bekend als één van de mooiste tennisparken van Enschede.

Topspinners is altijd op zoek naar vrijwilligers!

www.vanheekpark.nl

Commissie van Beheer over het G.J. van Heekpark

Contactadres:
Prins Hendrikstraat 190
7571 BW Oldenzaal
Telefoon 053-4617147 / 06 2001 6297