Afmelden

Afmelden kan alleen vóór 1 november van het voorafgaande jaar, schriftelijk* of per mail aan ledenadministratie@topspinners.nl. Voor afmeldingen, ontvangen in de periode van 1 november tot 1 maart wordt minimaal € 45,00 in rekening gebracht. Bij binnenkomst van de afmelding vanaf 1 maart worden de kosten van het volledige lidmaatschapsbedrag doorberekend.

Topspinners*
Minister de Savornin Lohmanlaan 25
7522 AP Enschede
T.a.v. de Ledenadministratie

Reducties vanwege uitval/blessures gedurende het seizoen kunnen wij helaas niet toekennen.