Update: 30 juni 2020

Bar open en bezoekers/ouders welkom vanaf 1 juli

Het kabinet heeft woensdag 24 juni de voorgenomen versoepelingen per 1 juli a.s., bevestigd. Dat betekent o.a. dat ook ons clubhuis en de bar vanaf die datum open kunnen. De ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus laten tevens verdere verruiming van de maatregelen toe.

In het kort houdt dit voor onze vereniging voorlopig het volgende in:

 1. Naast spelers en trainers zijn nu ook ouders en bezoekers op ons park weer welkom. Volwassenen van 19 jaar en ouder moeten echter 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 2. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij op de baan normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en in het spel bij wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand meer te worden gehouden. Dus in een rally bij een dubbel geldt de 1,5 meter afstand niet, maar een high five en handen schudden is voorlopig niet toegestaan.
 3. Voor trainingen geldt geen maximum aantal spelers per baan. De leraar dient echter altijd 1,5 meter afstand tot de leerlingen te hanteren.
 4. Voorafgaand en na afloop van het tennissen of padellen dienen spelers van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 5. De kleedkamers blijven voorlopig gesloten.
 6. Scoreborden kunnen weer gebruikt worden.
 7. Leden kunnen alleen spelen indien zij een baan reserveren via de KNLTB club-app. Ook in de daluren. (instructies over deze KNLTB-app staan onder aan dit bericht)
  Wij vragen u te spelen op de door u in de app gereserveerde baan. Komt u niet, dan graag vroegtijdig de baan cancelen zodat u andere leden de mogelijkheid geeft deze alsnog te reserveren.
 8. Wij vragen u bidons zo veel mogelijk thuis te vullen en het toilet zo weinig mogelijk te gebruiken.
 9. Wij hanteren alle hygiëneregels van het RIVM:

–     Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
–     Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
–     Vermijd drukte.
–     Was vaak je handen. Er is een vaste plek waar desinfectiemiddel, doekjes en handschoentjes liggen. Wilt u de gebruikte doekjes of handdoekjes in een prullenbak deponeren?

Per 1 juli is ook een drankje nuttigen op het terras weer mogelijk.

Echter dit is wel onder bepaalde voorwaarden. In overleg met Bas van Dijk van de barcommissie gelden daarom de volgende afspraken.

 1. Naast het bestaande, overdekte terras, zal er een ruim opgezet terras worden geopend tussen de padelbanen en tennisbaan nr. 4. Met behulp van stickers worden op de picknickbanken zitplekken aangegeven waardoor maximaal 4 personen op gepaste afstand van elkaar kunnen plaatsnemen.
 2. Wij verwachten dat de bezoekers zich zullen houden aan de op tafel aanwezige lijsten met instructies.
 3. De kantine kan alleen worden gebruikt voor het afhalen van de drankjes. Hiervoor is een route aangegeven. Aan de bar zijn geen zitplaatsen, en er staan tot nader bericht ook geen stoelen en tafels in de kantine om aan plaats te nemen.
 4. Het toilet kan alleen worden bereikt via de buitendeur. De tussendeur van de bar naar de toiletten blijft gesloten.
 5. De bar/het terras is 4 dagen in de week geopend, te weten van maandag tot en met donderdag tussen 20:00 uur en 23:00 uur. Bij een verwachte lage opkomst zal de bar niet worden geopend.
 6. Slechts 1 persoon per tafel doet een bestelling aan de bar, en ieder drankje dient direct per pin te worden afgerekend.
 7. In de kantine en op het terras staan voldoende keukenrollen en spuitflacons met desinfecterend middel.
 8. De keuken blijft voorlopig gesloten voor snacks of broodjes.
 9. Iedere terrasbezoeker zal na afloop de gebruikte glazen en flesjes moeten plaatsen in de daarvoor bestemde krat onder het overdekte terras.
 10. Een medewerker van de club zal na vertrek de tafels en stoelen reinigen.
 11. Mochten bovenstaande afspraken niet worden nageleefd, dan heeft het bestuur/de bardienstverantwoordelijke de mogelijkheid de bar/het terras per direct te sluiten.

Jeugd

 1. Een toezichthouder voor jeugd is niet meer nodig tijdens vrij tennis en padel.
 2. Ouders/verzorgers mogen hun kind afzetten, blijven kijken en ophalen op het terrein van Topspinners, mits de 1,50 meter afstand in acht wordt gehouden.
 3. Iedere zaterdag tussen 11:00 uur en 13:00 uur worden er padel –en tennisbanen gereserveerd voor jeugdleden. Echter de toezichthouder is niet meer verplicht, en zal dus ook niet aanwezig zijn. Ouders wordt verzocht een oogje in het zeil te houden.

 Toss padel, competitiewedstrijden en toernooien.

De Toss-avond voor padel zal weer van start gaan op maandag op 6 juli, van 19:00 uur tot 20:30 uur. Hiervoor worden in principe 2 banen gereserveerd. Op de padel afspreek-app zal verdere informatie hierover worden gecommuniceerd.

Er is al gestart met de voorbereidingen van:

 1. De najaarscompetities voor tennis en padel starten per 1 september.
  De VCL’s (Joyce Reimerink voor tennis en Mathijs Ter Haar voor padel) hebben de teams al grotendeels samengesteld.
 2. Twentsch Open Padel in samenwerking met TEZ (week 36).
 3. Straatmantoernooi in week 37.

Het bestuur zal alle ondersteuning verlenen om bovenstaande initiatieven op een verantwoorde manier en volgens de richtlijnen van de RIVM/ NOC*NSF en de KNLTB te laten uitvoeren.

Wij blijven te allen tijde vooral – en in eerste instantie – een beroep doen op de verantwoording van de leden om alle bovengenoemde richtlijnen na te leven, want alleen door samen onze schouder onder deze ontwikkelingen te zetten, kunnen we straks nóg een stap extra maken.

 

 

INSTRUCTIES RESERVEREN BAAN VIA DE KNLTB-APP

Een baan reserveren kan dus alleen via de KNLTB-club app. Deze is te downloaden via de volgende link:https://www.knltb.club/functionaliteiten/clubapp/
Je hebt hiervoor je spelersnummer nodig. Deze staat op je lidmaatschapspasje (wachtwoord kun je in de app regelen als je je voor het eerst aanmeldt).
De help-pagina op de website (support) van de club-app maakt al veel duidelijk.

Kom je er niet uit of heb je andere vragen over de club-app, dan kun je deze stellen aan onze padelcoördinator Ivo Klerkx door een mail te sturen naar padel@topspinners.nl

Weet je het pasnummer niet meer, of ben je nieuw, vraag dit dan aan Ingrid Hofman, de coördinatrice van onze ledenadministratie: ledenadministratie@topspinners.nl.

Wil je je KNLTB-pas op te halen, dan kan dat op afspraak door een mail te sturen naar Ingrid Hofman: ledenadministratie@topspinners.nl.