Onze Algemene Ledenvergadering waarvoor wij u bij deze uitnodigen, is gepland op vrijdagavond 17 januari 2020. U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur in het clubhuis van onze vereniging. De vergadering start om 19.30 uur. Aansluitend is de Nieuwjaarsborrel.