Wij zijn heel trots te kunnen melden dat wij vandaag, 10 juni 2020, Mw. Noëlle Keuter als 500ste lid van onze vereniging hebben mogen verwelkomen. En dat is beslist iets om trots op te zijn! Net zoals veel andere tennisverenigingen in ons land liep enige jaren geleden ook ons ledenaantal namelijk aanzienlijk terug, tot nog geen 290 leden. En dat met 8 gravelbanen! Het was duidelijk dat er iets moest gebeuren. Drie jaar geleden werd ons tennispark daarom uitgebreid met drie padelbanen. En dat blijkt een goede beslissing te zijn geweest. Het trok niet alleen nieuwe padelleden, maar ook steeds meer tennissers wisten ons park weer te vinden. Het ledenaantal liep gestaag op met, in drie jaar tijd, maar liefst 210 leden naar vandaag dus, het magische getal van 500! Voor zover we hebben kunnen nagaan hebben we dit ledenaantal de laatste twintig jaar sowieso niet in de ledenadministratie mogen noteren.

Een mijlpaal dus, en vanzelfsprekend is Noëlle vandaag in het zonnetje gezet: met bloemen en een les naar keuze, aangeboden door onze vereniging. De commissie van Beheer van het G.J. van Heekpark biedt Noelle een jaarlidmaatschap aan en tennisschool Approach schonk een nieuw tennisracket.

 

Terug in de geschiedenis van TV Topspinners
Bij de schenking van het G.J. van Heekpark aan de inwoners van Enschede in 1918, golden een paar belangrijke voorwaarden. Eén daarvan was het gelegenheid bieden om te sporten. De weduwe van Gerrit Jan van Heek en haar kinderen schonken het park, met daarin drie tennisbanen van beton. De dertien kinderen van de schenker stelden in 1921/22 nog eens een extra bedrag beschikbaar waardoor ook het paviljoen kon worden gebouwd. De groeiende belangstelling voor tennissen was voor de familie Van Heek reden om in 1931 een extra stuk grond aan te kopen waardoor de drie oude betonbanen konden worden omgebouwd naar 8, toentertijd, gloednieuwe gravelbanen.

In 1932 werden de tennisbanen gebruikt/gehuurd door maar liefst 26 (!) clubs. In 1948 zijn veel clubs samengegaan en in 1964 werd de naam van die club gewijzigd in het huidige TV Topspinners.

Terugloop van leden tot onder de 300 …
Zoals in heel Nederland liep ook in Enschede de deelname aan tennis in de afgelopen jaren echter flink terug. Ook bij TV Topspinners was de grote vraag: ‘Wat nu?’. In juni 2016 werd besloten om padel (‘het nieuwe tennis’) op haalbaarheid te onderzoeken. Het ledental van de vereniging lag toen op nog geen 290; een veel te laag aantal om de acht gravelbanen in stand te kunnen houden. Het idee voor padelbanen werd langzamerhand steeds breder gedragen, waardoor in het najaar van 2016 een concreet plan aan de leden kon worden gepresenteerd, dat op 16 januari 2017 door de ALV van de club werd goedgekeurd.

Alles uit de kast voor tennis én padel!
Dat hiervoor in een paar maanden tijd én in een Rijksmonument én in financiële zin alles uit de kast moest worden gehaald, mag zeker vermeld worden. Bezwaren over licht- en geluidoverlast, de wettelijke bouwvoorschriften, de keuze voor twee of drie banen, gesprekken met de gemeentelijke Monumentencommissie, het kiezen van het soort en de kleur van de baansoort … alles passeerde de revue. Het intensieve externe onderzoek naar de financiële haalbaarheid van de plannen werd door de Stichting Waarborgfonds Sport verricht. Bij de goedkeuring werd begin januari 2017 nog opgemerkt dat de doelstelling om er 50 leden bij te krijgen voor de exploitatie nodig was. Er werd bij verteld dat er realistisch was begroot en dat de kans op meer leden zeker bestond. De belangrijke steun van de Commissie van Beheer van het G.J. van Heekpark én Stadsdeel Noord was er van begin af aan en gedurende het hele proces. Het idee om de banen in het jaar van het 100-jarige jubileum van het park in 2018 in gebruik te nemen werd door keihard werken met een jaar vervroegd naar 2017. Van idee naar realisatie in precies één jaar. In juni 2017 werden de drie banen met gepaste trots geopend door wethouder Jurgen Van Houdt. En van begin af aan was padel een daverend succes.

Nu, in juni 2020, drie jaren na de opening van de padelbanen, staat de teller op 500 leden! Een toename van 210 leden (!), en dat mag best als heel bijzonder worden gekwalificeerd.

8 juni 2020: het 500ste lid meldt zich aan!!
De kwaliteit van de totale accommodatie, de steun van de Commissie van Beheer van het G.J. van Heekpark en de ligging in het zeer fraai gerestaureerde deel van het G.J. van Heekpark waren daarbij zeker van invloed.

Maar het was toch vooral de enthousiaste en voortvarende aanpak van het bestuur en de vrijwilligers van Tennis en padelvereniging Topspinners, dat dit succes is bereikt en in deze bijzondere tijd – waarin het coronavirus de wereld even deed stilstaan – mag worden gevierd.

De gastvrijheid en gezelligheid op het park, de speciale commissies voor padel en tennis, de gezellige toernooien die veel tennissers en padellers uit de verre omgeving trekken, en het uitgebreide aanbod aan lessen en clinics voor volwassenen en jeugd, hebben zeker bijgedragen aan deze unieke prestatie.